Skip to main content

Veiligheid van geneesmiddelen

Beste gebruikers,

Onder het kopje Veiligheid van geneesmiddelen vindt u opleidingsmateriaal en productinformatieteksten van verschillende geneesmiddelen. Voor sommige geneesmiddelen is opleidingsmateriaal aanvullend op de bijsluiter beschikbaar. Terwijl de bijsluiter uitvoerig informeert over klinische en overige eigenschappen, en over het veiligheidsprofiel van een goedgekeurd geneesmiddel, concentreert de informatie in het opleidingsmateriaal zich op bepaalde, bijzonder belangrijke maatregelen voor het minimaliseren van risico's. De inhoud van het opleidingsmateriaal is gecontroleerd en goedgekeurd door het CBG-MEB (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – Medicines Evaluation Board). Lees deze documentatie zorgvuldig door indien u het bijbehorende geneesmiddel voorgeschreven hebt gekregen. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg vinden materiaal over de veiligheid van geneesmiddelen onder het kopje Veiligheid van geneesmiddelen - Medisch vakpersoneel, evenals aanvullende informatie onder Downloads op de pagina van het betreffende geneesmiddel, als zij zijn ingelogd in het specialistengedeelte van de website.

Go to top