Skip to main content

Veiligheid van geneesmiddelen

Beste gebruikers,

Onder het kopje Veiligheid van geneesmiddelen vindt u opleidingsmateriaal en productinformatieteksten over verschillende preparaten. Voor sommige preparaten is opleidingsmateriaal aanvullend op de bijsluiter beschikbaar. Terwijl de bijsluiter uitvoerig informeert over klinische en overige eigenschappen, en over het veiligheidsprofiel van een goedgekeurd geneesmiddel, concentreert de informatie in het opleidingsmateriaal zich op bepaalde, bijzonder belangrijke maatregelen voor het minimaliseren van risico's. De inhoud van het opleidingsmateriaal is gecontroleerd en goedgekeurd door het Duits geneesmiddelenagentschap (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM). Lees deze documentatie zorgvuldig door indien u het bijbehorende preparaat voorgeschreven hebt gekregen. Beroepsleden vinden materiaal over de veiligheid van geneesmiddelen onder het kopje Veiligheid van geneesmiddelen - Specialisten, evenals aanvullende informatie onder Downloads op de pagina van het betreffende preparaat, als zij zijn ingelogd in het specialistengedeelte van de website.

Go to top